Tanıdan Terapiye ETEÇOM Kullanımı

Beylikdüzü Fonist Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi olarak kurumumuzdaki dil ve konuşma terapistleri, özel eğitim uzmanları ve ergoterapistler tarafındanözel gereksinimli bireylerin ihtiyacına uygun olarak bilgilendirme ve terapiler yapılmaktadır. Ebeveynler sıklıkla , ‘Çocuğumda davranış problemi var, ne yapmam gerekiyor?’ , ‘Çocuğum sürekli ağlıyor.’ , ‘Çocuğum neden konuşmuyor?’ , ‘Yanlış bir şeyler mi yapıyoruz?’ , ‘Çocuğum istedikleri olmayınca kendisine zarar veriyor.’, ‘Çocuğum benimle oyun oynamıyor / iletişim kurmuyor.’ gibi soru ve şikayetler ile kurumumuza başvurmaktadır. Bu makalemizde ebeveyn-çocuk etkileşimini baz alan ETEÇOM yaklaşımı hakkında açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

ETEÇOM olarak bilinen Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı, ilişki-temelli yaklaşım olarak bilinmekte olup çeşitli bozuklukların tanılanması ve terapi süreçlerinin gerçekleştirilmesi noktasında oldukça önemlidir.

Uygulama, birincil bakıcı olarak adlandırılan ve anne-baba, eğitimci / uzmandan oluşan bakıcı ile çocuğun ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflemekte olup çocuğa bazı davranışların kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle çocuğa olumlu davranışlar kazandırma noktasında uygulamanın oldukça önemli olduğunu ve hem bozuklukların tanılanması hem de terapi yöntemlerinin geliştirilmesi noktasında uygulamanın kullanıldığını ifade etmek gerekmektedir.

Beylikdüzü Fonist Dil ve Konuşma Merkezi, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nı kullanarak çocuklara belirlenmiş olumlu davranışları kazandırmakta ve bu sayede çocukların gelişimsel süreçlerinin olumlu bir şekilde seyretmesini olanaklı hale getirmektedir.

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Nedir?

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı, birincil bakıcı ile çocuk arasında ilişkinin geliştirilmesini ve çocuğa belirli olumlu davranışların kazandırılmasını amaçlamakta olup programın modülleri bu amaca yönelik belirlenmektedir.

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Neleri Kapsamaktadır?

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilen unsurları kapsamaktadır:

  • Eteçom Öğretimsel Stratejileri
  • Eteçom Bilgi Notları
  • Eteçom Ev Ödevi
  • Eteçom Temel Davranış Seçici
  • Eteçom Temel Davranış Profili
  • Eteçom Oturum Kılavuzu
  • Eteçom Planlama ve İzleme Formu
  • Eteçom Programının Uygulanması

Yukarıdaki gibi sıralanabilen adımları kapsayan uygulama, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde bir yöntem olarak kullanılmakta olup çocuğa çeşitli davranışların kazandırılmasını sağlamaktadır.

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Uygulama Şekli

Eteçom, İlişki Temelli Uygulamalar kapsamında yer alan bir yöntemdir ve özellikle son zamanlarda yönteme oldukça ilgi gösterilmektedir. Çocuk ile birincil bakıcısı arasında iletişimin kuvvetlendirilmesi ve bu sayede doğru bir iletişim kurulmasını olanaklı hale getiren Eteçom, belirli adımlar dahilinde uygulanmaktadır.

Uygulama, temelde uzman / eğitimci ya da ebeveynin davranışlarını geliştirmekte olup bu sayede çocuğun düşünme, analiz, iletişim, sosyal-gelişim alanlarında olumlu anlamda ilerlemesini olanaklı hale getirmektedir. Birincil bakıcı ile çocuk arasındaki ilişkinin sistemli bir şekilde ilerlemesini mümkün kılan Eteçom, belirli adımlar üzerinden ilerlemekte olup bu adımlar, belirli seanslar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne öğretilmektedir. Oturumlar dahilinde 1-2 strateji çalışılmaktadır.

Çocuklar, program dahilinde gelişimsel ve eğitimsel tanılarına ek olarak geçerliliği kanıtlanmış çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirilmektedir. Bu sayede çocuğun uygulama kapsamında ne derece gelişme yaşadığı anlaşılmakta olup bu ölçütlerin oldukça önemli olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

Uygulama kapsamında ebeveynlerin kaygı ve beklentilerinin anlaşılması adına Temel Davranış Seçimi Formu kullanılmaktadır. Çocuğun gelişimsel davranışları kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda bir program hazırlanmakta olup bu sayede çocuğa belirlenen davranışlar kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Terapi Noktasında Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının Önemi

Terapi noktasında Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının oldukça önemli olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Bu program dahilinde çocuklarla birlikte ebeveynler de belirli davranışları kazanmakta olup bu sayede ebeveynler ile çocukların arasındaki iletişim kuvvetlenmekte, çocuğun gelişimi de hız kazanmaktadır.

Beylikdüzü Fonist Dil ve Konuşma Merkezi’nde çeşitli modüller üzerinden belirli seanslar gerçekleştirilmekte, bu sayede çocukların belirli davranışları kazanması olanaklı hale getirilmektedir. Uygulama, terapi kapsamında oldukça önemlidir ve çocuğun her anlamda gelişmesini mümkün kılmakta olup program, devam eden seanslar üzerinden uygulanmaktadır.

Kategoriler Beylikdüzü Dil ve Konuşma Terapisti Çocukluk Çağı Konuşma Bozuklukları Dil Bozukluğu Down Sendromu Duyu Bütünleme Ergoterapi Gecikmiş Dil ve Konuşma Konuşma Otizm Özel Eğitim