Otizm Spektrum Bozukluğu

Beylikdüzü Fonist Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi olarak kurumumuzdaki dil ve konuşma terapistleri, özel eğitim uzmanları, psikologlar ve ergoterapistler tarafından otizmli bireylerin ihtiyacına uygun olarak bilgilendirme ve terapiler yapılmaktadır. Ebeveynler sıklıkla , ‘Otizm geçer mi?‘ , ‘Çocuğuma otizm dediler.‘ , ‘Otizm nedir?‘ , ‘Otizm neden olur?‘ , ‘Otizm tedavisi için ne yapmamız gerekiyor?‘ gibi soru ve şikayetler ile kurumumuza başvurmaktadır. Bu makalemizde otizmi açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

Otizm Nasıl Tanılanır?

Otizm nedir, belirtileri nelerdir sorusu, otizmin tam olarak kavranabilmesi adına oldukça önemli sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyinde bazı farklılıklara yol açabilen otizm, yaklaşık 4 yaşta tanılanmakta ve ömür boyu devam etmektedir. Sınırlı ve tekrarlı davranışlarla kendisini gösteren otizmde erken teşhisin oldukça önemli olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Erken teşhis ile birlikte bireyin gelişimsel dönemlerinde olumlu etkiler yaratılabilmektedir. Bu bağlamda otizm ile ilgili derinlemesine bir şekilde bilgi sahibi olmanın oldukça önemli olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

Otizm Nedir?

Otizm, ömür boyu süren bir gelişimsel bozukluk olarak bilinmekte olup bireyin bazı kalıplar üzerinden yaşamını devam ettirmesine neden olmaktadır. Otizm nedir sorusu kapsamında bozukluğun tanımlanabilmesi için belirli kavramların bilinmesi ve bu kavramlar üzerinden tanımlama yapılması gerekmektedir.

Kişinin tekrarlı ve sınırlı hareketlerde bulunmasına sebebiyet veren otizm, beyinde bazı farklılıklara yol açmaktadır. Otizmi bulunan bireylerin aynı özellikleri ya da belirtilerin tamamını göstermeleri de beklenemez çünkü farklı aşamalarda hafif-ağır etkilenen bireyler de bulunmaktadır.

Otizmin nedenleri hala tam olarak bilinmemekle birlikte bu konuya dair birçok çalışma yapılmaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğunun kalıtımsal kökenleri ve çevresel faktörlerden etkilenebildiği de literatürde bulunan bilgiler arasındadır.

Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizmin pek çok başlık altında değerlendirilebilecek yaygın belirtileri bulunmakta olup bu belirtiler genel hatları ile aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

  • Göz temasının olmaması ya da çok sınırlı olması
  • Konuşmada gecikme meydana gelmesi ya da konuşmanın yaklaşık 3 yaşta birden kaybolması
  • Çevre ile ilgilenmeme durumu
  • Aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik
  • Adı ile seslenince tepki vermeme
  • Konuşma şekli ve ses tonunun tekdüze olması
  • Çeşitli objelere aşırı bağlanma
  • Uygun olmayan cümlelerin kurulması ve kalıp gibi konuşma
  • Düzen takıntısının olması
  • Tekrarlayan hareketler

Yukarıdaki belirtilerin her biri, otizm teşhisinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Beylikdüzü Fonist olarak özel eğitim uzmanlarımız, ergoterapistlerimiz ve dil ve konuşma terapistlerimiz ile otizm tanısı konulan bireylerin uygun terapi yöntemleri ile eğitim görmesi ve bu sayede gelişimsel süreçlerin olumlu bir şekilde ilerlemesi yönünde multidisipliner bir anlayış benimsiyoruz.

Otizm Tanısı Kimler Tarafından Konulur?

Otizm, erken teşhis edildiğinde gelişimsel süreçlerin olumlu bir şekilde ilerlemesine olanak vermektedir. Bu nedenle otizmde erken teşhisin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Otizm belirtilerine sahip olan bireylere çeşitli tanı yöntemleri uygulanması oldukça önemlidir. Peki otizm tanısı kimler tarafından ve nasıl konulmaktadır?

Otizm tanısı kapsamında öne çıkan hekim grupları bulunmakta olup bunlardan ilki çocuk psikiyatristleridir.  Çocuk ruh sağlığını değerlendiren ve tanılayan psikiyatristler, çeşitli tanı yöntemleri dahilinde otizm tanısının konulmasını olanaklı hale getirmektedir.

Otizm tanısı konulması bağlamında çocuk nörologlarının da ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Çocuklardaki beyin ve sinir sistemi sorunlarının uzmanı olarak bilinen çocuk nörologları, otizm tanısının konulması noktasında çeşitli tanı yöntemlerini kullanmaktadır.

Otizm Tanısı Nasıl Konulur?

Otizm tanısı konulması noktasında kesin bir yöntem olmadığını, klinik gözlem ve davranışsal özellikler dahilinde tanı konulabildiğini ifade etmek gerekmektedir. Bu noktada erken teşhisin oldukça önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Bireylerde genellikle 2 yaş civarında otizm belirtileri görülmeye başlanmaktadır. Bu nedenle anne-babaların çocuklarını gözlemlemesi ve bazı belirtilerin bulunup bulunmadığını tespit etmesi erken tanı ve eğitim için çok önemli bir basamaktır.

Beylikdüzü Fonist Dil ve Konuşma, Terapi Merkezi olarak otizm tanısı konulan bireylere uygun terapi yöntemleri uygulayarak bireylerin gelişimsel özelliklerinin olumlu bir şekilde seyretmesini olanaklı hale getirmekte ve otistik bireylere uygun eğitim-öğretim programları uygulamaktayız.

Kategoriler Beylikdüzü Dil ve Konuşma Terapisti Down Sendromu Duyu Bütünleme Ergoterapi Konuşma Otizm Özel Eğitim Psikolog Psikoloji