İrem AKKAYA

İrem AKKAYA

İrem Yılmaz

İrem AKKAYA

 

EĞİTİM DURUMU

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans Programı

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Yüksek Lisans Programı (Halen devam etmekte)

KATILDIĞI KURSLAR VE ALDIĞI SERTİFKALAR

Floortime 101 Uygulayıcı Kursu
GOBDÖ-2-TV Uygulayıcı Kursu
Erken Okur Yazarlık Testi (EROT) Uygulayıcı Kursu
Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Kursu
Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Kursu
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Uygulayıcı Kursu
Oyun Terapisi Uygulayıcı Kursu
Kurs: Sözcük Dağarcığını Geliştirmek İçin Etkin ve Kapsamlı Bir Terapi Yaklaşımı
Kurs: Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Terapisi
Kurs: Dislekside Okuma Akıcılığının İnformal Araçlarla Değerlendirilmesi
Kurs: Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech
Kurs: Yetişkinlerde Dizartri Değerlendirmesi
Kurs: Yetişkinlerde Konuşma Apraksisi
Kurs: Total Larenjektomi ve Laringeal Konuşma (ve TEP)
Kurs: Oyun İçinde Duyusal Farkındalık

Eskişehir 9. Larengoloji Kongresi 9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

Kekemeler Derneği 3. Türkiye Özgürce Kekele Konferansı

Medipol Üniversitesi 1.Kekemelik Sempozyumu

Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 5.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi / ‘Türkçe Konuşan 4-6 Yaşlarındaki Çocuklarda Normal Akıcısızlık Davranışlarının Belirlenmesi’ (Sözlü Bildiri)

Stajlar:

Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Gözde Malkoç- Üsküdar Üniversitesi NP Hastanesi Feneryolu Tıp Merkezi

Uzm. DKT Dilara Mermertaş- Dilmer Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

Uzm. DKT İpek Özdemir- Logos Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi

Uzm. DKT Elif Güneş Akgün- Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı / Cerebral Palsy Türkiye – Metin Sabancı Merkezi

TOGEMDER Özel Eğitim Anaokulu

Uzm. DKT Serkan Bengisu- Liv Hospital

Internlük:

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSESKOM)

ÇALIŞMA ALANLARI

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı-Bozuk konuşma)
Ses ve Yutma Bozuklukları

Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)
İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
Dudak-Damak Yarıklıklarına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)

Otizm Spektrum Bozukluğuna Bağlı Dil ve konuşma Bozuklukları