Gülfidan GERME

Gülfidan GERME

Gülfidan GERME

Eğitim Bilgileri

2020 İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi

2021 İstanbul Üsküdar Üniversitesi Yüksek Lisans

İş Deneyimi
Eylül 2019 – Ocak 2020 Stajyer Ergoterapist Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul Beylikdüzü

Haziran 2019 – Eylül 2019 Stajyer Ergoterapist Cumaovası Özel Eğitim, İzmir Menderes

Ocak 2021 – Nisan 2021 Ergoterapist Başakşehir Pera, İstanbul Başakşehir

Stajlar:

Floortime 101

Bebeklerde duyusal fonksiyonlar testi (Aymen balıkçı)

Eteçom

Türkiye’ de ve Dünya’da Ergoterapistlik

1.Uluslararası Robotik Teknoloji ve Rehabilitasyon

Obsesif Kompülsif Bozukluk Eğitimi

Algı ve Suç psikolojisi Eğitimi

Kişilik Bozuklukları Eğitimi

Aile ve Çocuk Arasındaki Çatışmaların Sebebi ve Çözümü Eğitimi

Sosyal Psikoloji Üzerinde Madde Bağımlılığı ve Çocuk Gelişiminin Etkileri Eğitimi

Hemiplejik Hastalarda donuk omuz

Down Sendromlu Çocuklarda Rijit Bantlamanın Kas İskelet Sisteminde Etkileri

Ergoterapi ve Sosyal Model

Ruh Sağlığında Güncel Rehablitasyon Yaklaşımları

Rehabilitasyonda Teknoloji