Ergoterapi Nedir?

ergoterapi

Ergoterapi ;Ergo kelimesi Yunanca kökenli olup ‘iş’ anlamına gelmektedir. Ergoterapi (occupational therapy), uğraşı edindirme yolu ile hastaların sağlık ve iyilik hallerinde ilerleme sağlamayı hedefleyen danışan/hasta odaklı bir meslek uzmanlığıdır.

Ergoterapi; performansı onarmak, kuvvetlendirmek ve arttırmak, adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonların öğrenilmesini kolaylaştırmak, patolojiyi azaltmak veya düzeltmek ve sağlıklı olma durumunu teşvik etmek ve sürdürmek için bireyin seçilmiş aktivitelerine katılımını yönetme sanatı ve bilimidir.

Ergoterapinin temel hedefi, insanların günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler bu hedefi; insanlarla ve topluluklarla birlikte çalışmak koşulu ile hastaların isteği, ihtiyaçları veya beklentileri doğrultusunda kabiliyetlerini geliştirerek ya da mesleği ve çevreyi hastaların mesleki uyumunu artıracak şekilde düzenleyerek gerçekleştirirler. Bu sağlık alanı, ruhsal ve fiziksel olarak kısıtlılıklara sahip olan çocuk, ergen ve yetişkin tüm bireyleri, yaşlı ve engelli hizmetlerinden, çocuklarda hastalıklara veya günlük yaşama uyum sağlamaya, sosyolojiden mimariye kadar birçok meslek grubunu kapsayan bir alandır.

Ergoterapi ‘nin Hedefleri

 • Kişinin ev ve iş yaşamında gelişme sağlamak
 • Kişinin bağımsız yaşamını sürdürmesine yönelik becerilerini geliştirmek
 • Kişinin iletişim becerilerini geliştirmek
 • Kişinin günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini geliştirmek için özelleştirilmiş tedavi programları
 • Uyum önerileriyle kapsamlı ev ve iş sahası değerlendirmeleri
 • Performans becerileri değerlendirmeleri ve tedavisi
 • Uyarlanabilir ekipman önerileri ve kullanım eğitimi
 • Aile üyeleri ve bakıcılara rehberlik.

Çalışma Alanları

 • Pediatrik Rehabilitasyon (Down Sendromu, Mental Retardasyon, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Otizm Spektrum Bozukluğu, Serebral Palsi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklar, Duchenne Muskuler Distrofi …) 
 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • Askeri Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Engelli Bireyler
 • Yardımcı teknoloji
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Mülteciler
 • Dezavantajlı Bireyler

Ergoterapistlerin çalışma alanları başlıca olarak hastaneler, özel dal merkezleri, terapi merkezleri, özel okullar, bakım merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları, mesleki rehabilitasyon ve ev hizmetleri olarak sayılabilir.

Uğraşı olarak da adlandırılan amaca yönelik aktiviteler; kişilerarası ve çevresel unsurları ile birlikte, fonksiyon bozukluğunu önlemek, düzeltmek ve maksimum düzeyde adaptasyon elde etmek için kullanılabilir.

 

Erg.Hazal Pural

Kaynaklar:

Ergoterapi: Geleceğin Mesleği Olabilecek Bir Meslek Alanı

Aktivitenin Anlamı ve Sağlığa Etkisi

 

 

Kategoriler Ergoterapi